TaikaTuki

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koostaneet tänne usein kysyttyjä kysymyksiä TaikaTilaukseen liittyvistä aiheista.

Kyllä, asiakaskortille määritellään haluttu keskeytysaikaväli, jonka ohjelma huomioi postitusaineistoja luotaessa ja jatkaa tilausta automaattisesti keskeytyspäivämäärän jälkeen.

Lue lisää ohjeista

Asiakaskortille määritellään väliaikainen osoite ja haluttu siirtoaikaväli, jolloin lehti halutaan ko. osoitteeseen. Ohjelma huomioi tiedot postitusaineistoja luotaessa ja siirtää tilauksen automaattisesti takaisin vakio-osoitteeksi päättymispäivämäärän jälkeen.

Lue lisää ohjeista

Asiakaskortille määritellään uusi osoite ja siirtopäivä, jolloin lehti halutaan ko. osoitteeseen. Ohjelma huomioi tiedot postitusaineistoja luotaessa ja päivittää uuden osoitteen vakio-osoitteeksi.

Lue lisää ohjeista

Jakelu menee automaattisesti tallennetun vakio-osoitteen mukaisesti. Jos se löytyy Varhaisjakelun rekisteristä, niin jaetaan silloin, mutta voidaan myös tarvittaessa pakottaa Päiväjakeluun.

Lue lisää ohjeista

Meillä on ns. Pakotettu nippu -kenttä, jolla asiakaskohtaisesti voidaan ohittaa normirekisterit ja pakottaa lehti haluttuun/tiettyyn nippuun, vaikka osoite kuuluisi rekisterin mukaan muualle.

Tilaukselle saadaan lisälehtiä pidentämällä olemassa olevan tilauksen loppupäivämäärää sovitusti.

Kyllä, tilauslomakkeelta löytyy erillinen painike maksajan valintaan, mikäli maksaja on eri kuin tilaaja.

Lue lisää ohjeista

Kyllä, Asiamiesnumeron saa lisättyä tilauslomakkeen "Viitteenne" -kenttään ja samalla asiakasrekisteristä haetaan tilaukselle Eri maksajaksi asiamiehen tiedot.

Kyllä, Asetuksien kautta voi kaikkia tuotteiden tietoja muuttaa. Esim. hinnanmuutos astuu voimaan tallennushetkellä, mutta ei vaikuta jo luotuihin tilauksiin joissa sitä on käytetty.

Lue lisää ohjeista

Kyllä voi, asiakaskortille määritetään laskun toimitustavaksi verkkolasku ja täydennetään asiakkaan tilitiedot. Mikäli kyseessä on henkilöasiakas, tulee hänen tehdä omassa verkkopankissa eLaskuvaltuutus, joka päivittyy pankkien aineistosiirtojen yhteydessä asiakaskortille.

Lue lisää ohjeista

Hyvityslasku luodaan avaamalla alkup. Lasku, jonka alaosasta löytyy Hyvityslasku-painike, jota klikkaamalla ohjelma käsittelee sekä alkuperäisen laskun, että muodostaa sille uuden Hyvityslaskun.

Sekä Laskut –listausnäkymässä että avattaessa ko. laskulomake löytyy molemmista oma Lähetä lasku sähköpostilla -painike.

Tiliöinti tehdään Lisää uusi suoritus –painikkeen kautta. Pankkitiliksi valitaan Kassatili ja Myyntitiliksi valitaan tuoterivin tuotteen (esim. tilaus) mukainen Myyntisaamistili.

Kyllä tulee, Suoritukset-välilehdellä voidaan suodattaa vain virheelliset listaukselle, josta ne on helpompi käsitellä manuaalisesti (esim. liittää oikealle laskulle).

Lue lisää ohjeista

Postituslista / Postitusten haku -välilehdellä haetaan halutun Ilmestymispäivä –tiedon mukainen listaus, jonka voi tarvittaessa myös tallentaa esim. taulukoksi tai Feraq-muotoon ja lähettää Painolle tms.

Lue lisää ohjeista

Aiemmin luodut postituslistat löytyvät Postituslista / Postituslistan haku -välilehdeltä, josta pysty hakemaan eri hakukriteerin mukaan esim. ilmestymispäivän mukaisen postituslistan tai asiakasnumeron mukaisesti kaikki jakelut ko. asiakkaalle.

Kyllä voi. Eri toimintoalueita voidaan aktivoida asetuksista ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia/-päivityksiä.

Kaikki kontaktit siirtyvät, mutta näistä sovitaan erikseen miltä ajalta tarpeettomat poistetaan näkyvistä (GDPR vaatimukset huomioiden).

Numeroinnit voidaan säilyttää samoina tai luoda uudet numerosarjat, jotka erottavat vanhassa/uudessa järjestelmässä luodut toisistaan esim. raporteilla.

Siirtyvät, mutta palveluun luodaan niitä varten uudet Tuotekortit, joita jatkossa käytetään.

Jakeluaineistoissa käytetään aina uusinta katurekisteriä, joka käyttöönoton yhteydessä pyydetään Postilta.

Yleisimmin automatisoidut toiminnot ovat kestotilausten jatkaminen, laskujen ja maksuhuomautusten luonti ja lähetys, postitusaineistojen luonti ja lähetys. Automatisointien yksityiskohdat sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

Tunnistautuminen riippuu käytössä olevasta rajapinnasta ja sovitaan aina vastapuolen järjestelmän ylläpitäjien kanssa. Palveluiden integrointi on järjestelmäriippumaton.

Digipalvelu on mahdollista siirtää, joskaan ei kovin yleistä. Tarvittaessa voidaan siirtää myös vanhat arkistolehdet (.pdf), mutta niiden tarkempi hinta ja muut yksityiskohdat sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

Siirrämme ensin kaikki tiedot, jonka jälkeen sovitaan miltä ajalta piilotetaan turhat pois näkyvistä. Tässä vaiheessa otetaan huomioon GDPR- ja kirjanpitolaki -säädökset.

Ei maksa.
TaikaTilaus logo
UUTISKIRJEET