TaikaTuki
Ilmoitusasiakas ja -myynti
Pääkuva
Myyjä pystyy hallinnoimaan häneen liitettyjen asiakkaiden ilmoitustietoja Etusivu –näkymästä valitsemansa asiakkaansa Myynnit -välilehden kautta

Ilmoitusasiakkaan tiedot

Asiakaskohtaiseen Ilmoitusasiakas –palveluun pääsee klikkaamalla Etsivun hakulistauksen Näytä ilmoitusmyynti –linkkiä Myyjä -sarakkeessa

Vasempaan valikkoon ilmestyy uusi linkki Ilmoitusasiakas, josta pääsee palaamaan haetun asiakkaan tietoihin takaisin, mikäli siirtyy välillä muualle ohjelmaan

Ilmoitusasiakas -näkymässä näytetään asiakkaan koontitiedot ja välilehdet, jotka myös asiakas itse näkee kirjautuessaan OmaPalveluun

Ilmoitusasiakkaan haku nimellä ja/tai Myyjä-tiedolla

Ilmoitusasiakkaan koontisivu ja välilehdet

Asiakkaan valitsemisen jälkeen myyjä näkee ko. asiakkaan Koonti -näkymän
- Myyjä voi suorittaa myös asiakkaan puolesta toimintoja, kuten omien tietojen päivittämistä

Omat tiedot –välilehdellä voi muokata asiakkaan perustietoja, kuten
- Yhteystietoja
- Laskutustietoja
- Yhteyshenkilöiden tietoja

Yhteys- ja laskutustiedot vastaavat asiakaskortille tallennettuja tietoja

Yhteyshenkilöt –listaukselle voi tallentaa ilmoitusmyynteihin liittyvien henkilöiden yhteystietoja, kuten esim.
- Aineistoista vastaavat
- Ulkopuoliset aineistojen toimittajat

Aineistopankki –välilehdellä voi tallentaa esim. asiakkaan usein tarvittavia aineistoja, kuten
- Logoja
- Kuvia

- Ladattava aineisto haetaan omalta koneelta
Browse –painikkeen avulla ja kuvataan sen sisältö (esim. logo (väri), logo (mv))
- Aineisto tallennetaan palveluun Lisää aineisto aineistopankkiin -painikkeesta

Ilmoitukset –välilehdellä listataan asiakkaan ilmoitushistoria ja avoimet ilmoitusvaraukset

Listauksella näytettäviä ilmoitusvarauksia voi suodattaa
- Lajittelutieto –valikon (Alkupäivä / Varausnumero) ja
- Lajittelujärjestys –valikon avulla (Nouseva / Laskeva)
- Aktivoimalla Piilota menneet –valintaruutu

Avoimia Ilmoitusvarauksia voi käsitellä
- päivittämällä Ilmoitustekstitystä
- lisäämällä kuva-aineistoa
- lähettämällä aineiston ulkopuoliselle käsittelijälle latauslinkin palveluun

Aiemmin tallennettuja ilmoitusmateriaaleja voi katsella klikkaamalla alustavia/valmiita aineistolinkkejä

Lisättyjä tekstejä/aineistoja voi poistaa aktivoimalla Näytä tiedostojen poistaminen –valintaruutu
- Lisättyjen ilmoitustietojen alle tulee näkyviin Roskakori -ikoni

Julkaisut –välilehdellä listataan Ilmoitusvarauksiin liittyvät julkaisut, joista niitä voi katsella lehden muodossa

Laskut –välilehdellä listataan Ilmoitusvarauksiin liittyvä laskutushistoria

Myyjä näkee ylävalikossa lisäksi Muistio, Myynnit ja Myyntihistoria -välilehdet, joita asiakas ei itse näe

Myynnit –välilehdellä näytetään asiakkaan Myyntihistoria ja aloitetaan uuden ilmoituksen varaaminen Lisää ilmoitusvaraus tai Lisää ilmoituspaketti -painikkeesta

Ilmoitusasiakkaan koontisivu
Asiakkaan yhteystietojen päivitys
Asiakkaan laskutustietojen ja yhteyshenkilöiden päivitys
Aineistopankkiin lisättävät tiedostot
Ilmoitusvarausten aineisto ja historiatiedot
Listaus asiakkaan ilmoitusvarauksia sisältävistä Julkaisuista
Muistion tiedot näkyvät vain sisäisessä käytössä

Myynnit koontisivu

Myynti on asiakkaalle myyty kokonaisuus, joka voi sisältää useamman myyntivarauksen

Myyntivaraus on myyntiin liittyvä mainos/ilmoitus, esim. tietyn lehden etusivu

Lisää ilmoitusvaraus –painikkeella lisätään uusi mainos-/ilmoitusvaraus
Lisää ilmoituspaketti –painikkeella lisätään uusi ilmoituspaketin varaus

Asetuksissa on voitu luoda myyntituotteista paketteja. Paketin lisäämisessä kerätään automaattisesti siihen kuuluvat myyntituotteet saman myynnin alle, mutta yksittäisten tuotteiden oletushintoja ei huomioida laskua luotaessa

Myynteihin liittyviä mainos-/ilmoitusvarauksia voi hakea listaukselta
- Ilmoitusvarauksen numerolla
- Julkaisu- ja aineistopäivällä

Hae listasta –linkin avulla voi näkyvää listausta suodattaa Julkaisu- ja aineistopäivän ja/tai halutun Varausnumeron avulla

Myyntinumeroa klikkaamalla siirrytään yksittäisen myynnin käsittelyyn

Mikäli käyttäjä on aktivoinut omissa Käyttäjän tiedoissaan Pelkistetyn ilmoitusvarauslomakkeen käytön, niin Myynnit -listaus näyttää toisenlaiselta, jossa ko. Ilmoitusasiakkaan listauksella näkyy kaikki tehdyt Ilmoitusvaraukset yksittäisinä riveinä ja ne voidaan avata käsittelyä varten joko 
- 2. sarakkeen VarausNro -linkistä (yksittäinen) tai 
- viimeisen sarakkeen MyyntiNro -linkin (koonti ko. myyntiin sisältyvistä) kautta.

Myyntien koontisivu ja toiminnot
Asetuksissa määriteltäviä paketteja
Myyntien hakutoiminnot
Myynnit -välilehden pelkistetty listausnäkymä

Yksittäinen myynti

Myyntiin liittyviä mainos-/ilmoitusvarauksia

Yksittäistä myyntiä pääsee muokkaamaan Muokkaa myyntiä –painikkeen kautta

Poista myynti -painike näkyy vain, mikäli ko. myyntiä ei ole vielä laskutettu

Lisää ilmoitusvaraus –painikkeella lisätään uusi ilmoitusvaraus tähän kyseiseen myyntiin

Ilmoitusvarauksen numeroa klikkaamalla pääsee yksittäisen ilmoitusvarauksen tietoihin

Yksittäisen ilmoitusvaraukseen liittyvää Laskutuspyyntöä (josta varsinainen lasku luodaan) pääsee muokkaamaan
- Kynä -ikonista koko sisältöä
- Pvm -linkistä laskutuspäivää
- Luo lasku -painikkeesta ohittamaan laskutuspäivän ja luomaan laskun välittömästi

Yksittäisen myynnin tiedot
Laskutuspyynnön muodostaminen suoraan laskuksi

Myyntipaketin lisääminen

Myytävät ilmoituspaketit pitää olla valmiiksi luotuina Asetukset / Paketit -toiminnon kautta (esim. Räätälöity paketti)

Lisää ilmoituspaketti –välilehdellä voi lisätä uuden myyntipaketin

Ohjelma lisää automaattisesti ko. myyntipakettiin kuuluvat myyntivaraukset, mutta tallennuksen jälkeen pitää vielä lisätä oikeat tuotteet kuhunkin myyntivaraukseen

Myynnin lisätiedot –kenttään voi kirjoittaa myyntiin liittyviä tietoja, jotka eivät näy asiakkaalle, eikä käsittelijöille

Myyntipaketti –valikosta valitun paketin mukaisesti myyntiin lisätään automaattisesti kaikki ko. myyntipaketin myyntivaraukset

Laskun tuoterivi –kenttään voi määrittää Myyntipaketille laskulle tulostuvan tuoterivitiedon, sekä paketin yhteishinnan.
Mikäli nämä ovat määriteltyinä, niin Myyntivarausten hintoja ei huomioida

Lopulliset hintatiedot lasketaan automaattisesti (ALV 0%) syötetystä Hinta ja Alennusprosentti -luvuista

Laskujen muodostuminen –osiossa voi määrittää (ilmestyy näkyviin, kun paketin Hinta –tieto on ensin annettu)
- Kuinka moneen laskutuserään paketin kokonaishinta jaksotetaan
- Koska paketin ensimmäinen erä laskutetaan
- Koska paketin viimeinen erä laskutetaan

Myyntipaketin tiedot
Valmiit pakettivaihtoehdot

Myyntipaketin laskutus

Laskujen muodostuminen –osiossa määriteltyjä laskutuseriä pääsee muokkaamaan Myynnin käsittely –näkymässä klikkaamalla

- Kynä –ikonia kunkin Laskutuspyyntörivin kohdalla
- Muuttamalla Laskutuspäivää, Hintaa ja/tai Alennusprosenttia
- Klikkaamalla Laske ja Tallenna -painikkeita
- Muuttamalla seuraavan erän vastaamaan edellistä muutosta niin, että alun perin annettu paketin kokonaishinta toteutuu

Myynnille annetun pakettihinnan takia yksittäisiä myyntivarauksen hintoja ei huomioida (oletushinnat, jotka on määritelty Asetukset / Myyntituotteet kautta)
Ilmoitusvarauksille voi kuitenkin määrittää eri hintoja mm. raportointeja varten (paketin summan jakautuminen)

Pakettiin sisältyvät yksittäiset Myyntituotteet lisätään Myynnin ilmoitusvaraukset –osiossa Lisää myynnille ilmoitusvaraus –painikkeella (kuten yksittäiset Myyntivarauksetkin)

Myyntipaketin laskutuspyynnöt
Laskutuspyyntöjen muokkaus
Myyntipakettiin lisätyt tuotteet (yksittäiset Ilmoitusvaraukset)

Ilmoitusvarauksen lisääminen

Lisää ilmoitusvaraus –välilehdellä voi lisätä uuden ilmoitusvarauksen

- Valitse Myyjä, mikäli eri kuin kirjautunut Myyntivarauksen tekijä
- Valitse Kanava, jolloin alle avautuu siihen kuuluvat tuotteet
- Valitse Tuote, jolloin alle avautuu siihen kuuluvat julkaisut

Julkaisun numero, ilmestymispäivä, … -valikosta voidaan valita yksi tai useampi julkaisun numero Valitse useita –linkin kautta.
Tätä ei voi enää jälkikäteen muuttaa.

Muut määriteltävät kentät avautuvat yllä olevien valintojesi perusteella ja kanavakohtaisesti voidaan määritellä erilaisia asioita, kuten radiospotin keston tai bannerimainoksen näyttömäärät

Toiston tiedot -kentässä ilmoitetaan mahdollisesti aiemmin julkaistun aineiston myyntivarausnumero

Kiireellinen -kentän aktivointi näyttää tämän myyntivarauksen korostettuna Ilmoitustyöjono -listauksella

Aineistotiedoissa kerrotaan, kuka toimittaa ilmoitusvaraukseen liittyvän aineiston
- Muutettavissa asiakkaan Myynnit / Ilmoitusvarauksen muokkaus –näkymän kautta

Aineiston toimittamisesta voidaan lähettää automaattinen viesti ilmoitusvarauksen käsittelijälle, joka voi aloittaa ilmoituksen työstämisen
- Käsittelijän tiedot voidaan hakea myös itse tuotteelta, kun on ensin valittu Kun asiakas on toimittanut aineiston –valikosta sopiva toiminto

Ilmoitus voidaan vielä hyväksyttää asiakkaalla ennen sen julkaisemista. Tällöin asiakkaalle lähtee automaattiviesti heti valmiin ilmoituksen palveluun lataamisen jälkeen
- Ilmoituksen hyväksyjä -valikosta valitaan/lisätään aineiston lopullinen Hyväksyjä, jolle hyväksymispyyntö lähetetään

Tarkistuskappale –kentän aktivointi lähettää asiakkaalle automaattisesti ilmoituksen sisältävän paperilehden

Hinta- ja laskutustiedot –osiossa voi tarvittaessa muuttaa tuotteen Normaalihintaa (oletus valitun tuotteen tiedoista) ja lisätä mahdollisen Alennusprosentin

Lopullinen hinta lasketaan annetun määrän, keston tai koon mukaan (esim. Ilmoitusosastolla voi lisäksi olla eri hinta kuin myyntituotteella).
Hinnan voi muuttaa ja laskea uudelleen Laske hinta verollisesta / Laske hinta verottomasta –linkkien avulla

Lisätiedot laskun tuoteriville –kentässä annetaan asiakkaan laskulle näkyviin haluttavat tiedot
- Ne voidaan myös tallentaa Lisää vakiotekstiksi –painikkeesta ja käyttää jatkossakin
- Tallennettujen listaus avautuu Vakiotekstit –painikkeesta ja Valitse –painikkeesta klikkaamalla kopioituu ko. teksti kenttään, jossa sitä voi tarvittaessa vielä muokata
- Poista –painikkeesta tallennettu viesti poistuu käytöstä

Valmistuslisä huomioidaan myös hintaan, kun se lisätään uudeksi tuoteriviksi laskulle

Laskutustapoja on erilaisia, kuten jokainen ilmoitus erikseen tai koontilaskuna viimeisen ilmoituksen jälkeen
–kentän tiedon mukaisesti luodaan lasku, joka jättää huomioimatta muut Laskutustapa -valinnat.

Viite on asiakkaan antama laskuviitteen teksti, joka siirretään laskun tuoteriville (esim. laskutettavan yrityksen osastokohtaiset viitteet).

Laskutetaan omanaan kentän aktivointi muodostaa ko. ilmoitusvarauksesta oman laskutuspyynnön, josta muodostuu yksittäinen lasku (muut Laskutustapa -valinnat jätetään huomioimatta).

Ilmoitusvaraukselle voi myös lisätä Eri maksajan tarvittaessa Hae laskun maksajaa –painikkeesta (oltava asiakasrekisterissä valmiiksi lisättynä)

Varausilmoituksen voi myös tulostaa PDF-tulosteena ja tallentaa tiedostoksi omalle koneelle klikkaamalla ensin Tulosta -painiketta, jonka jälkeen ilmestyy Avaa PDF-tuloste -painike

Kopioi -painikkeesta pystyy luomaan uuden ilmoitusvarauksen aiemman ilmoituksen pohjatiedoilla. Klikkauksen jälkeen avautuu uusi/luotu Ilmoitusvaraus -lomake, johon tehdään tarvittavat muutokset (esim. Julkaisun valinta) ennen tallennusta.

Ilmoitusvarauksen perustiedot
Malli NETTI-kanavan tuotekentistä
Malli RADIO-kanavan tuotekentistä
Ilmoitusvaraukseen liittyvän aineiston tiedot
Ilmoitusvarauksen hinta- ja laskutustiedot
Vakiotekstit laskupohjan tuoteriville

Mikäli käyttäjä on aktivoinut omissa Käyttäjän tiedoissaan Pelkistetyn ilmoitusvarauslomakkeen käytön, niin yksittäinen Ilmoitusvaraus -lomake näyttää toisenlaiselta, jossa lomakkeella näkyy vain (käyttöönotossa sovitut)
- Ilmoituksen perustiedot (kuten aiemminkin)
- Hinta- ja laskutustiedot -osion kentät
- Laskun maksaja -tiedot
- Laskujen muodostuminen -laskutiedot

Mikäli esim. ilmoituksen perustietoihin halutaan näkyviin muita kenttiä (pitkästä lomakkeesta) ja/tai muita osioita, kuten esim. Aineistotiedot -osion Ilmoitukseen ei liity tiedostoja -kenttä, niin niiden näkyvyyden aktivoinnista sovitaan erikseen ennen käyttöönottoa.

Toiminnallisesti molemmat lomakkeet ovat siis samat kuin tähänkin asti ja käyttäjä voi aktivoida/vaihtaa kumman tahansa päälle milloin tahansa. 

Pelkistetty Ilmoitusvarauslomake

Ilmoitusvarauksen aineistot

Ilmoitusasiakkaan Ilmoitukset –välilehdellä näkee kaikki asiakkaaseen liitetyt ilmoitukset ja voi hallinnoida mm. ilmoitustilauksiin liittyviä aineistojen tiedostoja, kommentointeja ja hyväksyntöjä

Listauksella näkee yksittäisen ilmoituksen valmistusta varten palveluun ladatut aineistot, sekä aineistojen kuvaukset. Liiteaineistoa voi katsoa klikkaamalla sen nimeä

Lähetä latauslinkki -painikkeesta lähetetään aineiston toimittajan sähköpostiin linkki, millä hän voi kirjautua OmaIlmoitus –palveluun ja siellä ladata juuri kyseiseen ilmoitukseen liittyviä aineistoja.
Painike näkyy vain, jos mainosta/ilmoitusta ei ole vielä otettu käsittelyyn.

Muuta ilmoitustekstiä -painikkeista voi antaa ilmoituksen sisältötekstin esim. rivi-ilmoitukseen.
Painiketta ei näytetä, mikäli Ilmoitus tulee valmiina aineistona –asetus on myyntivarauksessa aktivoituna

Lisää aineisto -painikkeista voi liittää aineiston erillisenä tiedostona, mitä käytetään ilmoituksen tuottamisessa.

Ilmoitukset -välilehden yhteenvetolistaus
Ilmoituksen tulevan tekstityksen muokkaus
Ilmoitukseen liitettävän kuvan lisääminen

Ilmoitusvarauksen laskutus

Ilmoitusvarauksen tallennuksen yhteydessä muodostuu automaattisesti Laskutuspyyntö, joka näkyy Myynnin koontisivun Laskutus -osiossa

Saa luoda pvm -kentässä näkyvä tieto tuodaan automaattisesti tuotteelle asetetusta oletuspäivästä, mutta sen pystyy muuttamaan tarvittaessa
- Suoraan ko. PVM kentän kautta
- Ilmoitusvaraus -lomakkeen Laskutuspäivä -kentän avulla (asiakkaan kanssa sovittu laskutuspäivä)

Saa laskuttaa pvä -tieto muokattavissa ko. sarakkeen linkkiä klikkaamalla
Ilmoitusvarauksen Laskutuspäivä -kenttä
taiktilaus