TaikaTuki
Lasku
Pääkuva
Etusivun -hakulistaukselta valitun asiakkaan koontisivun Laskut -osion kautta pääsee muokkaamaan/lisäämään Numero –sarakkeessa valitun yksittäisen laskun tietoja

Lasku

Asiakastiedot -näkymässä listatuista ja sen Laskut -osion Numero –sarakkeessa valitun yksittäisen laskun tietoja pääsee muokkaamaan/lisäämään
joko Kynä painikkeesta
1. Laskun tietoja
2. Maksajan tietoja
3. Laskulle voidaan sitoa Myyjä (aktivointi tehdään Pääkäyttäjän asetuksista)

tai sarakkeiden numeroita klikattaessa
4. Tuotteiden tietoja (TuoteriviID)
5. Tiliöinnin tietoja (TiliöintiID)

Tarvittaessa voi hakea tai lisätä uuden maksajan ja tuotteen,

Sekä lisätä yksittäisiä tiliöintejä ja suorituksia (esim. käteismaksu)
-Mikäli laskulla ei ole suorituksia, ei Lisää tiliöinti suoritukselle -painiketta näytetä
- Laskutusajossa luotavien laskujen (tuoterivien) tiliöinnit (L) tehdään automaattisesti, mutta niitä voi tarvittaessa muuttaa (ennen laskun lähettämistä)


Tai liitää suorituksia, jotka eivät ole automaattisesti kohdentuneet pankkiaineiston käsittelyn yhteydessä (esim. viitevirheet)


Laskun käsittelyyn liittyvät toiminnot ovat
-Luo hyvityslasku
-Luo Maksumuistutus #1 ja/tai
-Luo Maksumuistutus #2
-Luo laskusta kopio
-Luo laskusta kopio ilman maksajan tietoja
-Tulosta lasku
-Lähetä lasku sähköpostilla
-Siirrä lasku toiselle tilaukselle

Mikäli tulee tarve palauttaa Avoin –tilassa (uusi) oleva lasku takaisin Laskutuspyynnöksi (esim. luotu laskuksi liian aikaisin)
- Tämä jo luotu lasku tulee erikseen Hyvittää
- Sen purkamisesta tehdään erillinen tukipyyntö, jossa asiakastuki palauttaa laskutuspyynnöt laskun luontia edeltäneeseen tilaan, jotta lasku voidaan luoda uudelleen

Asiakkaan koontisivun Laskut -osio
Laskulomake
Laskun toimintopainikkeet

Laskun tulostaminen

Voi olla tarve tulostaa lasku esim. konttoriasioinnin yhteydessä
- Asiakas maksaa tilauksen/ilmoituksen paikan päällä
- Asiakas tarvitsee alkuperäisen laskun kopiona kirjanpitoa varten

1. Uuden tilauksen Laskutuspyynnöstä voi luoda asiakkaalle laskun/kuitin Tee laskutuspyynnöstä lasku –painikkeen kautta

Siirtymällä Laskut –näkymään ja hakemalla ko. laskun (esim. asiakasnumerolla) listaukselle ja klikkaamalla laskurivillä
- näkyvää Tulostin –ikonia tai
- 1. valintaruutua ja Tulosta PDF –painiketta listauksen yläpuolella

Lataa PDF –ikoni ilmestyy näkymän yläpalkkiin (Palaa –ikonin viereen) ja sitä klikkaamalla ilmestyy tulostettava tiedosto näkymän vasempaan alakulmaan (selaimesta riippuen)

2. Aiemman laskun voi tulostaa asiakkaalle siirtymällä Laskut –näkymään ja hakemalla ko. laskun (esim. asiakasnumerolla) listaukselle ja klikkaamalla sen Numeroa laskurivillä.

Valitusta laskusta saa tulostettua
- kuitin Tulosta lasku –painikkeesta (laskun oltava Maksettu -tilassa)
- alkuperäisen Laskun Tulosta lasku LASKU-muodossa –painikkeesta (esim. Maksuhuomautuksen jälkeen)

Tarvittaessa voi vielä tässäkin vaiheessa lisätä yksittäiselle laskulle ja sen tuoteriville tulostuvaa lisätietoa.
Lisätiedot laskulle –kentässä annetaan asiakkaan laskulle näkyviin haluttavat tiedot
- Ne voidaan myös tallentaa Lisää vakiotekstiksi –painikkeesta ja käyttää jatkossakin
- Tallennettujen listaus avautuu Laskun vakiotekstit –painikkeesta ja Valitse –painikkeesta klikkaamalla kopioituu ko. teksti kenttään, jossa sitä voi tarvittaessa vielä muokata
- Poista –painikkeesta tallennettu viesti poistuu käytöstä

Laskun hakeminen listaukselle
Valitun laskun tulostaminen listaukselta
Laskun tulostusikonit
Yksittäisen/vailtun laskun tulostaminen
Vakiotekstien hallinta

Suoramaksu verkkopankissa

Asiakkaille, jotka haluavat laskunsa Suoramaksuna verkkopankin kautta, määritellään asiakaskortille
- Laskun toimitustavaksi VERKKOLASKU
- Aktivoidaan Suoramaksu –kenttä

Laskujen lähetyksen yhteydessä
- Suoraveloitettaville verkkomaksuille luodaan kirjeviestit, joissa kerrotaan automaattisesti tehtävästä suoraveloituksesta
- Kirje lähetetään samalla ajolla kuin itse laskukin
- Tieto kirjelähetyksestä merkitään Laskun lähetetty info –kenttään lokitietona (esim. Itella / Suoramaksuviesti..)

Suoramaksun ilmoitusviestin voi myös tulostaa ja lähettää erikseen Suoramaksuilmoitus -painikkeesta avautuvien
- Tulosta suoramaksuilmoitus -painikkeesta
- Lähetä suoramaksuilmoitus kirjeenä –painikkeesta

Laskun toimitustavan VERKKOLASKU ja Suoramaksun aktivointi
Laskun tiedoissa Lasku lähetetty info -kenttä
Suoramaksuilmoituksen tulostaminen
Suoramaksuilmoituksen tulostus ja lähetys
Suoramaksun tiedot laskulomakkeella

Lisää lasku

Tarvittaessa voi lisätä uuden laskun esim. oheistuotteiden myynteihin liittyen

Lisäyksen voi tehdä klikkaamalla Lisää lasku / Lisää uusi lasku -painiketta
- Asiakkaan koontinäkymän Laskut –osion kautta, jolloin asiakkaan tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle laskulle
- Laskut –näkymässä

Näkymään avautuu tyhjä laskulomake, johon
- lisätään/muutetaan tiedot tarpeen mukaan ja lasku tallennetaan
- Huomioi, että laskulle luodaan numero vasta kun laskun lähetys on sallittu
- Uusi lasku siis luodaan ja tallennetaan (1. kerralla) Laskunumerolla 0

Laskulle lisätään perustiedot ja maksajan tiedot, jotka voi
- hakea olemassa olevista asiakastiedoista Hae maksajaa –painikkeesta tai
- lisäämällä uuden asiakkuuden Lisää uusi maksaja –painikkeen kautta

Laskutettava tuote/tuotteet lisätään Lisää tuote –painikkeen avulla

Asiakaskoonnin Lisää uusi lasku
Laskut näkymän Lisää uusi lasku
Uuden laskun lisääminen

Lasku esimerkki 1 - Manuaalinen laskun lisääminen

Voi olla tarve luoda ”ylimääräinen” lasku esim. peruutuksen yhteydessä jolloin
Lasku voi koskea jo ilmestynyttä, mutta maksamatonta lehteä (lähetetty asiakkaalle ennen peruutusta)


Manuaalinen laskun lisääminen asiakkaalle tehdään


1.Haetaan ko. asiakkaan tiedot Etusivun –listauksen kautta
2.Avataan ko. asiakkaan Tilaustiedot Tilaus –sarakkeen nimi -linkkiä klikkaamalla
3.Avataan Laskutuspyynnöt -osion Lisää laskutuspyyntö –toiminto
4.Täydennetään Laskutuspyynnön tiedot ja Tallennetaan
–Lisätään jo lähetetyn julkaisun yksikköhinta ja muut tiedot
5.Täydennetään tarvittaessa myös Tilauksen maksajan tiedot


Lisää laskujen käsittelyn esimerkkejä löytyy Ohjeet / Laskut -kohdan lopusta

Tilauksen laskutuspyyntölomake
taiktilaus