TaikaTuki
Tapahtumaloki
Pääkuva
Tapahtumaloki –välilehdellä tarkastellaan sovelluksessa tapahtuneita asioita, joiden on katsottu olevan oleellisia sovelluksen käytön seurannan kannalta

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki –välilehdellä tarkastellaan sovelluksessa tapahtuneita asioita, joiden on katsottu olevan oleellisia sovelluksen käytön seurannan kannalta

Näitä ovat mm. sisään- ja uloskirjautuminen, sekä postituslistan luominen ja kestotilausten jatkaminen
- Myös huoltoajot, kuten palvelun päivittäminen versiotietoineen voidaan tarkastaa täältä

Listausta voi myös suodattaa esim.
- Toiminto -sarakkeen (mm. KontaktinTiedot_Muutos / TilauksenTiedot_Lisäys) ja/tai
- Lisäparametrit -sarakkeen (mm. Asiakasnumero / Tilausnumero tieto) avulla

Asiakaskohtaisesti sovitaan myös näytettävät muut muutokset, kuten kenttäkohtaiset muutostiedot, joita käyttäjät ovat tehneet (asiakas-/tilaus-/laskutustietojen päivitykset jne.) esim. OmaPalvelussa

Hakukenttien avulla voi hakea merkkijonoja, jotka löytyvät ko. hakukriteerin tietosarakkeelta

Selain on kyseisen käyttäjän käyttämä selain, ja
- TCP/IP -osoite kertoo missä osoitteessa käyttäjä on
- SessionID on käyttäjällä sama koko kirjautumisen ajan

Tämän näkyvyys/piilotus määritellään käyttäjäkohtaisesti

Tapahtumalokin hakukentät
Tapahtumalokin listaus
taiktilaus