TaikaTuki
Postituslista
Pääkuva
Postituslista –välilehdellä luodaan eri jakelukanaviin lähetettävät osoitteistotiedostot

Postituslista

Postituslista –välilehdellä koostetaan tietyn lehden postituslista sen painamista varten.

Painotalolle voidaan luoda oma käyttäjätunnus, millä se voi itse käydä lataamassa postituslistan suoraan sovelluksesta haluttuna päivänä

Ennen uuden Postituslistan luontia varmistetaan, että tilausten Kestojatko-ajo on tehty ensin, mikäli uudistettavat tilaukset halutaan mukaan ko. Postituslistalle.

Valitse Lehti ja voimassaolopäivä ja klikkaa Näytä tilaukset –painiketta saadaksesi tilauksien yhteenvedon näkyviin

Näytä voimassa olevat tilaukset kaikilla tiedoilla –painike luo taulukon, jonka voi avata näkymän alareunasta jatkokäsittelyä varten

Varsinainen postituslista luodaan klikattaessa Tee postituslista painoa varten -painiketta

Luonnin jälkeen Postituslista -yhteenvetotiedot listautuvat näkymän alaosaan

Postituslistojen ajot voidaan myös automatisoida ja niihin voidaan liittää automaattiset koontiviestit haluttuihin sähköpostiosoitteisiin

Valitun Julkaisun koontitedot Haun jälkeen
Valitun Julkaisun koontitietojen poikkavat tiedot

Postitusten haku

Postitusten haku –välilehdellä luodaan eri jakelukanaviin lähetettävät osoitteistotiedostot
- Jos halutaan tarkastella tiettyä postitusta, valitaan Lehti ja Ilmestymispäivä, sekä mahdolliset muut ehdot ennen Hae –painikkeen klikkausta (LähetysID on sama koko postituksella)

Postituslistan avulla voi myös tarkastella Varhaisjakelun nippuja ja etenkin asiakaskorteille aktivoidun Varhaisjakelu estetty –toiminnon vaikutusta niihin (osoitteen mukainen Varhaisjakelu pakotetaan Päiväjakeluun) Näytä niput ilman varhaisjakeluestoa –painikkeesta
- Aktivoituu näkyviin, kun ensin valitaan Varhaisjakelun esto- valikosta vaihtoehto Kyllä
- Muutostiedot näkyvät listauksella punaisella

Näytä postitusyhteenveto –painikkeesta näytetään samat Postituslista –yhteenvetotiedot kuin Postituslistan luonti –sivullaNäytä muutokset edellisestä postituksesta –painikkeesta näytetään edellisen/uuden Postituslista –yhteenvetotietojen muuttuneet osoitetiedot lihavoidulla ja edellisen postituksen tieto kursivoidullaJo luodut postituslistat näytetään Luodut aineistot -välilehdellä ja niitä voi tarkastella Tiedoston nimi -linkkiä klikkaamalla
Jatkopainikkeiden klikkauksen jälkeen aukeaa ko. listatiedosto selaimella uuteen välilehteen

Postituksen hakukentät ja jatkopainikkeet
Postituslistan yhteenvedon koontitiedot
Muuttuneiden osoitteistojen koontitiedot
Luotujen osoitteistojen listausnäkymä

Osoitteistojen tiedostopainikkeet

Näytä postitusyhteenveto –painikkeesta näytetään samat Postituslista –yhteenvetotiedot kuin Postituslistan luonti –sivullaNäytä muutokset edellisestä postituksesta –painikkeesta näytetään edellisen/uuden Postituslista –yhteenvetotietojen muuttuneet osoitetiedot lihavoidulla ja edellisen postituksen tieto kursivoidullaNäytä lehden postituspäivät –painikkeesta näytetään listaus lehdelle luoduista postituslistoista päiväyksineen ja LähetysID:neenPeruslataus –painikkeesta luodaan Varhaisjakeluun tarvittava osoitteisto (.txt) ladattavaksi Lataa TNnnnn.all.txt –painikkeestaVarhaisjakelun nippumuutokset–painikkeesta luodaan yhteenveto nipuista, joissa on muutoksia aiempaan niputukseen verrattuna ja sen tietojen vienti tiedostoon Lataa nnnn.all.txt –painikkeestaPainoaineisto –painikkeesta luodaan Painoon tarvittava osoitteisto (.txt) ladattavaksi Lataa KV001.. –painikkeestaFerak –painikkeesta luodaan Painoon tarvittava osoitteisto (.txt) ladattavaksi Lataa _1110.TSL.. –painikkeestaExcel –painikkeesta luodaan Painoon tarvittava osoitteisto (.txt) ladattavaksi Lataa _1110.TSL.. –painikkeestaPostinumerolista –painikkeesta luodaan tarvittava listaus Postinumeroista ja KPL määristä Excel-taulukkoon Lataa postinumerolista –painikkeesta


Näytä postitusyhteenveto
Näytä muutokset edellisestä postituksesta
Näytä lehden postituspäivät
Peruslataus
Varhaisjakelun nippumuutokset
Painoaineisto
Ferak
Excel
Postinumerolista
Tulostustoiminnoista tuotettuja tiedostoja

Postitusten tiedot (uusi)

Nämä seuraavat ohjeet korvaavat aiemman Postituslistan luonti -välilehden ohjeet

Postituslistan luonnin ennakkotoimenpiteet

1) Tee Kestojatko / Hae jatkettavat kestotilaukset lisättyäsi ensin hakuun Alku- ja Loppupäiviä +1 viikko

2) Asetukset / Irtonumerot -välilehdellä
- Poista ensin vanhat tiedot listaukselta ja
sen jälkeen
- Kopioi yksittäisten Irtonumeroiden osoitetiedot ja Tallenna (katso ettei alempana olevaan listaan tule virheilmoituksia)

- Virhe voi johtua riviltä puuttuvasta ; -merkistä, sillä tyhjäkin tieto (esim. Yritysnimi tai rappu/hsto) vaatii sille varatun paikan rivillä (10 sarakekohtaa)

3) Ja klikkaa Hae irtonumerot postituspäivältä –painiketta, joka hakee ko. päivänä julkaistavista ilmoitusvarauksista aktivoidut Tarkistuskappaleet ja lisää niiden maksajat autom. Irtonumerot –listalle
Tallenna lopuksi alempi listauskin

4) Asetukset / Varhaisjakelu –välilehdellä lisätään/muokataan postituksen mukaan halutut klikkaamalla Vakioniput -painiketta
- Poista ensin mahdolliset turhat tiedot listaukselta ja
sen jälkeen
- Päivitä/Kopioi (malliriviksi) yksittäisten Vakionippujen osoite- ja lkm -tiedot ja Tallenna (katso ettei alempana olevaan listaan tule virheilmoituksia)

- Virhe voi johtua riviltä puuttuvasta ; -merkistä, sillä tyhjäkin tieto (esim. Yritysnimi tai osoite) vaatii sille varatun paikan rivillä (12 sarakekohtaa)

Kestotilausten jatkaminen
Irtonumeroiden lisääminen Asetuksiin
Vakionippujen lisääminen/muokkaus Asetuksissa

Postituslistan jatkokäsittely ja siirrot painoon/jakeluun

1) Postituslista / Postitusten tiedot –välilehdellä luodaan tarvittavat aineistot
- Heti
- Ajastettuna

Automaattiset ajot suoritetaan palvelimella joka viides minuutti ellei oletusaikoja ole muutettu.

Listauksella näytetään jo tallennettujen lehtien tiedot ja niiden lokitiedot, jotka on jo ajettuina
- Tallennettuja lehtitietoja pääsee muokkaamalla klikkaamalla Lehti –sarakkeen Nimi -painiketta
- Ennakkoon syötettyjen lehtien Paino / Paksuus –tiedot voi lisätä ennen ko. Postitusta
- Ajastetuista ajoista näytetään ko. ajon Suoritusaika ja ajon jälkeinen Tila (esim. VALMIS pp.kk.vvvv hh:mm:ss)

Listaukselle haettavia lehtitietoja voidaan suodattaa
- Lehti –valikon lehden ja/tai
- Ilmestymispäivän mukaan

2) Hae PostiPron palvelusta Lehtikohtaiset tiedot ja täydennä ne perustietokenttiin – tallenna jo valmiiksi tulevienkin tiedot Lisää postitus -painikkeesta
- Lehti –valikosta valittava lehti
- Ilmestymispäivä jolloin ko. lehti ilmestyy (pakollinen tieto)
- Numero (pakollinen tieto, lehden Julkaisunumero)
- Paino (LaPa ajossa tarvittava tieto)
- Paino ulkomaat (LaPa ajossa tarvittava tieto) – ei kaikilla käytössä, joten piilotettuna muilla
- Paksuus (LaPa ajossa tarvittava tieto)
- Lähetyslistan numero (pakollinen tieto LaPa ajoa varten), jonka on vastattava Ilmestyspäivä -tietoa

3) Postitusyhteenvedon lähetys Lähetä lopuksi –aktivointi, mikäli tehdyistä ajoista halutaan yhteenveto viesti tai klikkaa Lähetä heti –painiketta, mikäli aiempi viesti ei ole tullut vastaanottajalle

4) Postitusyhteenvedon vastaanottajat – täydennä spostiosoitteet, joihin yhteenvetoviesti lähetetään (erottelu puolipisteellä ; ) tai Hae oletusvastaanottajat -painikkeella

5) Päivitä loki –painikkeesta voi seurata ajojen etenemistä ja mahdollisia virheitä

6) Näytä ajoajat –painikkeesta voi katsoa ja tarvittaessa muuttaa Ilmestymispäivä –tiedon mukaisesti asetetut oletusajankohdat
- Postitusajolle (luo Postituslistan ko. lehdelle)
- LaPa –ajolle (luo Postin tarvitseman LaPa-aineiston)
- FTP –aineistosiirrolle (siirtää luodut aineistot painolle)

7) Ajojen ajankohdat voi myös asettaa itse, mikäli esim. autom. ajossa on ilmennyt virhetilanne
- Virhetilanteesta riippuen voi kyseisen ja/tai edeltävän ajon joutua Nollaamaan ennen kuin sen voi ajaa uudelleen

8) Päivitä loki –painikkeesta voi ajona aikaisia tietoja päivittää näkyviin kesken ajojenkin

Postitustietojen hakulistalla näkyvät tiedot
Suoritettujen ajojen lokitiedot
Postitustietojen lisääminen
Ajojen ajastaminen ja niiden nollaus/uudelleen ajo tarvittaessa
Yksittäisten ajojen tila
Lokitietojen päivitys ajojen aikana

Postitusajojen mahdollisia virhe-esimerkkejä

Postituslista -ajon virhemahdollisuus
- Ei yleistä, mutta voi johtua esim. tietokantavirheestä
- Vaatii aina yhteydenoton tuki@taikatilaus.fi

FTP -ajon virhemahdollisuus
- Ei yleistä, mutta yhteyden luonnissa voi ilmetä ongelmia
- Voi yrittää myöhemmin/seuraavana päivänä uudelleen
- Tarvittaessa yhteydenotto tuki@taikatilaus.fi

LaPa -ajon virhemahdollisuuksia
- Postin palvelimella voi olla ruuhkaa, mutta ohjelma suorittaa uusinta-ajon (20x) automaattisesti
- Virhe: […An error occurred while making the HTTP request to https]

- Lähetyslistan numero, Lehden numero ja/tai Ilmestymispäivä virheellinen (eivät vastaa PostiPron tietoja) – tiedot korjattava/tallennettava uudelleen
- Virhe: [The mailing date of the advance electronic shipment list 123456 does not match the provided mailing date.]
- Vaatii Postitusajon nollauksen ja uudelleen ajon ennen LaPa-ajon uudelleen ajoa

- Paino ja/tai paksuus poikkeaa Postin laskemista
- Viesti postilta: Postien vastaanotto postien.vastaanotto@posti.com
Subject: Lähetyslistaa 123456 korjattu, TaikaNakka nro 23
Hyvä asiakkaamme
Olemme korjanneet sähköisen lähetyslistanne, koska lista ja lähetyserä poikkesivat toisistaan seuraavasti:
TaikaNakka -lehden paino korjattu punnituskappaleen mukaiseksi, 70g/kpl (listalla painoksi oli ilmoitettu 57g/kpl).
- Uusi Lapa-ajo tehtävä tarvittaessa (tietoa käytetään mm. Postin laskutusperusteena)

taiktilaus