TaikaTuki
Asiakas
Pääkuva
Asiakastietoja luodaan ja haetaan muokattavaksi Etusivun kautta

Asiakaskortin koontinäkymä

-Yksittäisen asiakkaan tiedot saat näkyviin klikkaamalla asiakkaan kohdalla Asiakasnro -sarakkeen numeroa

-Ilmoitusmyynnit –painike näkyy Laskutustiedot -osiossa vain, jos asiakkaalle on liitetty oletusmyyjä

-Muutoksia niihin pääset tekemään klikkaamalla Kynä -painiketta (vasen yläkulma)

-Asiakaskortilla näkyy asiakkaan tarkemmat perustiedot, kuten yhteys-, laskutus-, markkinointi- ja ryhmittelytiedot

-Asiakkaaseen liittyvät Laskut ja Tilaukset näytetään kootusti omissa listausosioissaan

-Tiedot pääsee siirtämään Lisää leikepöydälle -painikkeesta jatkokäsittelyä varten
- Asiakkaan tapahtumia pääsee näkemään aikajanalla Pikakatsaus -painikkeesta ja selaamalla Edellinen vuosi, Vuosi ja Seuraava vuosi -painikkeiden avulla

-Uuden asiakkaan tiedot pääset luomaan klikkaamalla Lisää asiakas -painiketta (oikea yläkulma)

Yksittäisen asiakkaan koontitiedot

Asiakaskortti 1/4

Asiakaskortin eri osiot voidaan avata ja sulkea otsikkopalkin oikean reunan ikonista ja valittu esitystapa tallentuu käyttäjäkohtaisesti.

Uuden asiakkaan Yhteystiedot -osiossa lisätään asiakkaalle perustietoja, kuten:
-Asiakastyyppi
-Yhteystiedot
-Varhaisjakelun esto
-Pakotus tiettyyn Varhaisjakelun nippuun

Laskutustiedoissa lisätään laskutustietojen lisäksi mahdollinen alennusprosentti, joka huomioidaan laskun luontivaiheessa automaattisesti.
- Laskutusosoitteeksi voidaan liittää toinen maksaja maksutietoineen (nimi-/osoite-/verkkolaskutiedot ja toimitustapa)

Laskun toimitustapa -valikosta määritellään oletustapa, jolla laskut välitetään asiakkaalle (muutettavissa esim. laskukohtaisesti).

Suoramaksun aktivointi on verkkopankittoman maksajan maksutapa, eli se sopii asiakkaalle, joka ei käytä verkkopankkia

Koontilaskun aktivointi on asiakkaille, jotka haluavat tilaukset yhdelle kokoomalaskulle (yksittäisten tilauslaskujen sijaan)

Ei laskutuslisää aktivointi on asiakkaille, joilta ei haluta periä automaattisesti lisättävää (ennalta sovittua) laskutuslisää paperilaskujen lähettämisestä (esim. 5 €).
Veloitettava oletushinta ja mahdollinen laskun summaan liittyvä rajoitus (esim. peritään vain yli 50,00 € suuruisista laskuista tai pelkästään ilmoituslaskuista) sovitaan käyttöönoton yhteydessä.

Lisäksi täällä ilmoitusasiakkaalle liitetään nimetty (oletus) Myyjä, jonka avulla heille aktivoituu Näytä ilmoitusmyynti -linkki Etusivun listausnäkymään.

Markkinointitiedoissa lisätään mahdolliset luvat/kiellot eri kanaville ja mistä lähteestä ne on ilmoitettu

Erikseen avattavat/suljettavat tieto-osiot
Asiakastietojen muokkaus
Laskutustiedoissa valitaan asiakkaalle nimetty (oletus) Myyjä
Markkinointitiedot

Asiakaskortti 2/4

Ryhmittely osiossa voidaan asiakkaalle aktivoida Asetukset/Muut asetukset toiminnossa määritellyistä valikoista mm.
-Asiakasroolit, jonka avulla voi tehdä hakuja ja hyödyntää mm. kohdennetussa viestinnässä
-Asiakasryhmät, jota voi hyödyntää esim. asiakkaiden segmentoinnissa
-Vapaa ryhmittely, johon voi kirjoittaa mitä tahansa tekstiä ja hyödyntää sitä mm. hauissa
-Automaattinen ryhmittely muodostuu ohjelmallisesti esim. voimassa olevan tilauksen mukaisesti

Muut tiedot osiossa voidaan asiakkaalle aktivoida mm.
-Estolista, jolloin hänelle ei toimiteta lehtiä
-Väliaikaisen osoite, jota voi hyödyntää esim. kesäloman aikaiseen lehtien jakoon
-Väliaikaisen osoitteen käyttö kaikkia postituksia koskevaksi (esim. myös laskuja)
-Jakelun keskeytys -linkin kautta lisätään mahdollinen aikarajoitus, jolloin jakelua ei tehdä
- Näytä osoitemuutos, jolla tallennetaan myöhemmin voimaantulevat osoitetiedot


Ryhmittely vaihtoehdot
Muut tiedot

Asiakaskortti 3/4

Oma palvelu –osioon tallennetaan käyttäjän sisäänkirjautumiseen tarvittavan tunnuksen tiedot

Käyttäjätunnus –kenttään tallennetaan sovittu tunnuksen muoto esim.
- Asiakasnumero
- Sähköpostiosoite

Salasana –kenttään voidaan antaa
- selkokielinen salasana tai
- Luo uusi salasana –painikkeesta ohjelma luo ehdotuksen alustavasta salasanasta
Molemmat tallentuvat palveluun salattuna [SALATTU], vasta sen jälkeen, kun ne on tallennettu Tallenna tunnus ja salasana –painikkeella

Lähetä uusi tunnus –sähköposti –painikkeella lähetetään asiakkaalle viesti, jossa kerrotaan tunnuksen aktivoinnista ja pyydetään luomaan uusi salasana.

Lähetä salasanan resetointi –sähköposti –painikkeesta lähetetään asiakkaalle viesti, jossa pyydetään antamaan uusi salasana

Tunnuksen aktivointi ja salasanan muutokset
Hallintakäyttäjän keksimä salasana
Ohjelman generoima salasana
Viestimalli salasanan vaihtamiseen

Asiakaskortti 4/4

Muut tiedot osiossa voidaan asiakkaalle aktivoida mm.

Näytä väliaikainen osoite -painikkeen kautta lisätään mahdollinen väliaikaisosoite, joka huomioidaan jakelussa automaattisesti annetun aikarajan mukaisesti

Näytä jakelun keskeytys -painikkeen kautta lisätään mahdollinen aikaväli, jolloin tilauksen jakeluun halutaan tilapäinen keskeytys
-Aikarajoitus huomioidaan jakelussa automaattisesti annetun aikarajan mukaisesti
-Jatka voimassa olevia tilauksia linkistä jatketaan kaikkien aktiivisten tilausjaksojen päättymispäiväystä keskeytyksen keston verran eteenpäin

Näytä osoitemuutos –painikkeen kautta lisätään uusi osoite, jonka halutaan aktivoituvan tulevaisuudessa
- Osoitemuutos astuu voimaan –kenttään annettua päivää edeltävänä yönä
- Siirretään alla annetut osoitetiedot asiakastietojen yläosan vakio-osoite kenttiin automaattisesti
- Lisätiedot –kenttään lisätään lokitietona ”Osoitemuutos päivitetty pp.kk.vvvv”

Väliaikainen osoite, Jakelun keskeytys ja Näytä osoitemuutos (tulevaisuuteen)

Asiakaskortti – Tilauksen/Laskun lisääminen

Asiakastiedot -näkymässä listatuista ja sen Laskut -osion Nro –sarakkeessa valitun yksittäisen laskun tietoja pääsee muokkaamaan/poistamaan sarakkeen yksittäisiä numeroita klikkaamalla

Tilaukset –osion yksittäisen tilauksen Tilaaja/Maksaja/tilauksen nimi –linkkejä klikkaamalla pääsee muuttamaan/poistamaan mm.
-Tilaajan yhteys- ja laskutustietoja
- Jatkamaan aiempaa/vastaavaa tilausta (vastaavilla tiedoilla)

Voit myös lisätä uusia Tilauksia ja/tai Laskuja Lisää tilaus / Lisää lasku -painikkeista

Lisää tilaus / Lisää lasku -painikkeet
taiktilaus