TaikaTuki
Laskut
Pääkuva

Laskut –välilehdellä käsitellään sovelluksen luomia laskuja tai lisätään uudet laskut

Laskut

Laskut –välilehdellä käsitellään sovelluksen luomia laskuja tai lisätään uudet laskut


Pelkkä Hae -painikkeen klikkaus listaa kaikki laskut.
Mikäli laskulla on virheitä, ne näytetään listauksella punaisella värillä (esim. jos laskun eräpäivä on pienempi kuin laskun päivä, näytetään eräpäivä punaisella)


Perushaku toimii Laskun numerolla, jolloin muita hakuehtoja ei huomioida


Muita hakuehtoja voi käyttää yksittäin tai yhdistettynä ja niiden näkyvyys voidaan määritellä asiakaskohtaisesti.
Esim.Yritys ja Laskusarja -kenttiä/valikoita käytetään, mikäli samalla asiakkaalla on tarve eritellä useamman lehden laskutus toisistaan.


Tai esim. Laskun tyyppi ja/tai Laskun tarkenne -hakukenttiä hyödyntäen voidaan myös suodattaa listaukselle näkyviin vain niihin liittyvät/halutut laskut.
- Laskun tarkenne -kentän tarkoituksena on mahdollistaa tarkentavien lisätietojen vapaan tekstisyötön täydentämään kolmen (3) Laskun päätyypin tietoja (Tilaus/Ilmoitus/Erillistuote) tarvittaessa, esim. Tilausten Loppulaskut voi jatkossa hakea tämän kenttätiedon avulla (Toimitt).


Palvelussa voi luoda laskuja myös luonnoksina (nollalaskuja), jotka saadaan omalle listaukselle Nollalaskuja nn kpl
–painikkeella


Näkymässä voidaan listaukselta valitut laskut
-Merkitä lähetetyiksi
-Lähettää sähköpostilla
-Uudelleen lähettää
-Siirtää perintään
-Luoda maksumuistutus


Laskun Numeroa klikkaamalla päästään kyseisen laskun tietoihin käsiksi


Laskurivin Tulostin -kuvakkeesta voidaan tulostaa yksittäinen lasku.


Listausnäkymässä voidaan valita yksitellen tai kaikki laskut kerrallaan, ja esim. tulostaa ne yhteen Excel tai PDF -tiedostoon jatkokäsittelyä vartenMikäli tulee tarve palauttaa Avoin –tilassa (uusi) oleva lasku takaisin Laskutuspyynnöksi (esim. luotu laskuksi liian aikaisin)
- Tämä jo luotu lasku tulee erikseen Hyvittää
- Sen purkamisesta tehdään erillinen tukipyyntö, jossa asiakastuki palauttaa laskutuspyynnöt laskun luontia edeltäneeseen tilaan, jotta lasku voidaan luoda uudelleen

Laskut hakukriteerit ja listaus
Uusimpien / muutettujen laskujen haku

Hyvityslaskun luonti ja poistaminen

Laskut –välilehdellä käsitellään myös hyvitettävät laskut, joista luodaan Luo Hyvityslasku –painikkeella erilliset laskut, jotka ovat muuten keskenään identtiset, mutta tiliöinneiltään vastakohtia (kuvan +/- 50,00 €)
- Alkuperäinen lasku merkitään Hyvitetyksi (tila Hyvitetty) ja laskun tietoihin lisätään mm. Hyvityslaskun uusi laskunumero ja avoimet tuoterivien tiliöinnit kuitataan autom. kirjanpitoon (Maksettu summa 0,00 €)
- Uudella Hyvityslaskulla näkyy laskun tiedoissa Hyvitetyn laskun tiedot (tila Hyvitys) ja avoimet tuoterivien tiliöinnit kuitataan autom. kirjanpitoon alkup. laskun vastasummilla (Maksettu summa 0,00 €)
- Osahyvitykset tehdään aina alkup. laskuille tiliöintien avulla, eikä siis Luo hyvityslasku –painikkeen kautta

Esimerkiksi voi olla tarve luoda ”korvaava” lasku esim. hyvityslaskun yhteydessä
Lasku voi koskea asiakas- tai laskutustietojen muuttumista (Ohjeissa Esimerkki 3)

Mikäli Hyvityslasku on luotu vahingossa tai se halutaan muusta syystä perua kokonaan, vaikka normaalisti ei Hyvityslaskua tulisikaan poistaa
- Esim. aiheeton Hyvityslasku luotu vahingossa (Ohjeissa esimerkki 5)

Poisto tulee tehdä niin, että
1) Ensin avataan alkup. Lasku (tila Hyvitetty) ja klikataan Poista hyvityslasku-liitos –painiketta

2) Sitten avataan Hyvityslasku (tila Hyvitys), jolta poistetaan yksitellen
- Tiliöintirivit rivien lopussa näkyvällä X –ikonilla
- Tuoterivit rivien lopussa näkyvällä X –ikonilla

3) Ja lopuksi avataan Laskun tiedot (laskun ylin) –osio, johon on tullut näkyviin Poista lasku -painike

Näin jäljelle jää alkuperäinen lasku ja hyvityslasku katoaa listaukselta ja sen uudelleen käsittelyä voi jatkaa.

Laskut -näkymän listauksella näkyvät laskut (Asiakasnumerolla haettaessa)
Alkuperäinen lasku, jolle on luotu Hyvityslasku
Hyvityslasku, joka on päinvastainen kopio alkuperäisestä laskusta
Poista hyvityslasku-liitos -painike näkyy vain alkup. laskulla (tila Hyvitetty)
Laskun tiedot -osiossa näkyvä Poista lasku -painike näkyy vain, mikäli tuote/tiliöintirivit on poistettu ensin

Maksumuistutukset

Laskut –välilehdellä käsitellään myös erääntyneitä laskuja, joista halutaan lähettää esim. maksumuistutuksia

Muistutuslaskujen lomakkeille lisättävät lehtikohtaiset tekstitykset lisätään Asetukset / Maksumuistutukset –näkymässä

Ennen Muistutuslaskujen luontia tulee varmistaa, että mahdolliset virhetilanteet on korjattu
- Pankki / Lisätyt aineistot – virheelliset
- Suoritukset - info

Valitsemalla esim. Laskun tila –valikosta hakukriteeriksi Erääntynyt ja klikkaamalla Hae -painiketta listataan kaikki laskut, joita ei ole laskun eräpäivään mennessä maksettu
- Valitse kaikki –painikkeella valitaan kaikki listauksella olevat laskut jatkokäsittelyä varten
- Yksittäisen laskun Numeroa klikkaamalla päästään kyseisen laskun tietoihin käsiksi

Erilliset Hae maksumuistutettavat #1 ja Hae maksumuistutettavat #2 –painikkeet listaavat jo lähetetyt maksumuistutukset asiakaskohtaisesti sovittujen eräpäivien laskentakaavojen mukaisesti (esim. laskun Eräpäivä + 14 vrk / Muistutusmaksu #1 Eräpäivä + 7 vrk)

Laskutusajon automatisointi sovitaan asiakaskohtaisesti (esim. kerran viikossa tapahtuvaksi), jolloin sekä alkuperäiset laskut että Maksumuistutuslaskut, luodaan ja lähetetään tausta-ajoina suoraan palvelusta sovittujen määrittelyjen mukaisesti

Listaukselta valituille muodostetaan Maksumuistutuslaskut
- Luo maksumuistutus #1 –painikkeella
- Luo maksumuistutus #2 –painikkeella
- Siirrä perintään –painikkeella, jonka jälkeen valitut laskut eivät ole enää käsiteltävissä palvelussa

Muistutuslaskut luodaan heti painikkeen klikkauksen jälkeen ja sen onnistumisesta näytetään koonti-ilmoitus

Luotujen Muistutuslaskujen Muoto –sarakkeen tila päivittyy esim. Maksum.#1 (klikkaa Hae -painiketta uudelleen)

Myös yksittäisestä laskusta voi luoda Maksumuistutuksen, jolloin valittavana oleva Luo maksumuistutus #1 tai Luo maksumuistutus #2 –painike näytetään ko. laskun Muoto –sarakkeen mukaisen tilan mukaisesti (esim. jos Maksumuistutus #1 on jo lähetetty, niin painike vaihtuu Luo maksumuistutus #2:ksi)

Tarvittaessa voi jo lähetetystä Maksumuistutuksesta tulostaa alkuperäisen Lasku –lomakkeen Tulosta lasku LASKU-muodossa –painikkeen kautta

Maksumuistutusten viestit laskulomakkeilla
Maksumuistutuksien haut
Luodut maksumuistutukset
Yksittäisen laskun maksumuistutus
Esimerkki maksumuistutuksen laskupohjasta

Loppulaskut

Tilauksiin liittyviin Maksumuistutus -laskuihin voidaan lisätä automaattinen päätöskäsittely, mikäli Maksumuistutus #2 –laskua ei ole maksettu

Eräpäivän jälkeen Maksamatta –tilassa oleva Maksumuistutus #2 lasku käsitellään haluttaessa automaattisesti
- Laskun Tuoterivillä mainittu Tilaus katkaistaan lisäämällä Tilaukselle Katkaisupäivä ja syy
- Alkuperäinen lasku hyvitetään kokonaisuudessaan
- Tilauksen Alkupäivän ja käsittelypäivän välissä jaetuista Julkaisuista (kpl) muodostetaan uusi Loppulasku
- Loppulaskun lomakkeelle määritellään halutut lisätiedot
esim. Olemme aikaisemmin lähettäneet tilauksestanne laskun ja kaksi maksuhuomautusta. Tarkistusajon ja kirjanpitomme mukaan emme ole suoritustanne saaneet, tilauksenne on katkaistu 11.05.2021 maksamattomana. Tämä lasku on teille ennen katkaisua toimitetuista lehdistä.
- Loppulasku lähetetään asiakkaalle

Mikäli asiakas ei maksa myöskään Loppulaskua, niin se käsitellään eräpäivän jälkeen automaattisesti
- Määriteltävissä erikseen näiden loppulaskujen käsittelyn alaraja (esim. 5€ pienempiä ei enää käsitellä)
- Avoimet tiliöintierät tiliöidään Maksuhuomautus- ja Luottotappio-tileille

Poikkeukset automaattiseen käsittelyyn:
- Asiakkaiden haluamia Koontilaskuja ei käsitellä automaattisesti, vaan se on tehtävä aina manuaalisesti
- Jos asiakas maksaakin laskun alkuperäisen koko pääoman, jätetään suoritus virhelistalle ja kohdistus käsitellään manuaalisesti samoin kuin tilauksen käsittely (Katkaisun poisto/uusi tilaus ym.)

Nämä katkaistujen tilauksien loppulaskut löytyvät Laskut -listauksen hakukriteereillä Laskun tyyppi -kentän TILAUS vaihtoehdolla ja kirjoittamalla Laskun takenne.-kenttään "Toimitt"

Samoin ne on katsottavissa Raportit / Automaattiajolla katkaistut tilaukset –painikkeen avulla
- Raportti tulostettavissa Excel-taulukkoon jatkokäsittelyä varten listauksen alla olevalla Lataa KatkaistavatTilaukset_ … -painikkeella

Autom. katkaistujen Loppulaskujen haku

Lisää uusi lasku

Tarvittaessa voi lisätä uuden laskun esim. oheistuotteiden myynteihin liittyen

Lisäyksen voi tehdä klikkaamalla Lisää lasku / Lisää uusi lasku -painiketta
- Asiakkaan koontinäkymän Laskut –osion kautta, jolloin asiakkaan tiedot kopioituvat automaattisesti uudelle laskulle
- Laskut –näkymässä

Näkymään avautuu tyhjä laskulomake, johon
- muutetaan tiedot tarpeen mukaan ja lasku tallennetaan
- Huomioi, että laskulle luodaan numero vasta kun laskun lähetys on sallittu
- Uusi lasku siis luodaan ja tallennetaan (1. kerralla) Laskunumerolla 0

Laskulle lisätään perustiedot ja maksajan tiedot, jotka voi
- hakea olemassa olevista asiakastiedoista Hae maksajaa –painikkeesta tai
- lisäämällä uuden asiakkuuden Lisää uusi maksaja –painikkeen kautta

Laskutettava tuote/tuotteet lisätään Lisää tuote –painikkeen avulla

Asiakkaan koontisivun Laskut -osio
Laskut -näkymän Lisää uusi lasku -painike
Laskun perustietojen lisääminen
Laskun tuoterivin lisääminen

Lasku esimerkki 2

Laskut -näkymässä listatuista ja sen listausosion Numero –sarakkeessa pääsee muokkaamaan valitun yksittäisen laskun tietoja ko. laskun numeroa klikkaamalla


Esimerkiksi suorituksen lisääminen laskulle tehdään:


1.Haetaan ko. asiakkaan tiedot esim. Kentästä/Ehdolla –hakukriteerien avulla Sukunimi/yritys = Asiakkaan sukunimi
tai Laskun numero -hakukentän avulla


2.Avataan ko. laskun tiedot Numero –sarakkeen numeroa klikkaamalla


3.Avataan Myynnit ja suoritukset -osion Lisää uusi suoritus –toiminto


4.Täydennetään tili- ym. Rahamäärätiedot ja Tallennetaan


Lisää suoritus –painike on tarkoitettu maksuihin, jotka saadaan jotakin muuta kautta kuin esim. elektroniset pankkien viitemaksuaineistot (eli mm. käteismaksut).


Liitä suoritus –painike on tarkoitettu maksuihin, jotka saadaan esim. Maventa/Kuluttajalaskut tai pankkien viitemaksuaineistojen kautta (saapunut maksu)

Listaukselle haetut laskut
Muokattavaksi valittu lasku
Tiliöintien päivitys laskulle

Lasku esimerkki 3

Laskut –näkymän hakulistauksen avulla pääsee hakemaan aiemman laskun, josta halutaan lähettää uusi lasku (aiemman pohjatiedoilla)


Voi olla tarve luoda ”korvaava” lasku esim. hyvityslaskun yhteydessä
-Lasku voi koskea asiakas- tai laskutustietojen muuttumista


Esimerkiksi laskun kopioiminen asiakkaalle tehdään:

1. Haetaan ko. laskun tiedot Laskut –listauksen kautta
2. Avataan ko. laskun tiedot Numero –sarakkeen numero -linkkiä klikkaamalla
3. Valitaan haluttu kopio Luo laskusta kopio / Luo laskusta kopio ilman maksajan tietoja –painikkeista
-Vahvistetaan popup-ilmoitus OK
4. Tarkastuksen jälkeen aktivoidaan Laskun tiedot -osiossa muokkaustila Kynä -ikonista
-Aktivoidaan Lähetys sallittu -toiminto
5. Tallennetaan ja
6. Jatketaan L.postitus -toiminnoissa laskun lähettämiseksi asiakkaalle

Listaukselle haettu yksittäinen lasku
Laskun käsittelyn toiminnot
Kopioidun laskun tietojen päivitys
Laskun tiedot Lähetys sallittu -valinta

Lasku esimerkki 4

Laskut –näkymän hakulistauksen avulla pääsee hakemaan aiemman laskun, josta halutaan lähettää uusi osahyvityslasku (aiemman pohjatiedoilla)

Voi olla tarve luoda ”korvaava” lasku esim. hyvityslaskun yhteydessä
- Lasku voi koskea maksutietojen muuttumista osahyvityksen takia
- Hyvittävän laskun tuoterivin summaa voi muuttaa osahyvityksen summalla ja muutos vaikuttaa hyvitetyn laskun maksamatta summaan (eli osahyvityksen jälkeen maksettavaksi jäävä summa).

Esimerkiksi laskun osahyvittäminen asiakkaalle tehdään:

1. Haetaan ko. laskun tiedot Laskut –listauksen kautta
2. Avataan ko. laskun tiedot Numero –sarakkeen numero -linkkiä klikkaamalla
3. Lisätään laskun Maksut ja suoritukset -tiliöinteihin hyvityssummaan liittyvät tiliöinnit Lisää uusi suoritus –painikkeen kautta
a. Lisätään Kassatili S (tai erillinen Kuittaustili) ja Rahamäärä 0,00
b. Lisätään (alkup. tuotetiliöinnissä käytetty) Kuittaustili K ja hyvitettävä Rahamäärä -nn,nn €
c. Lisätään Kulutili T (esim. Luottotappiotili tai vastaava) ja hyvitettävä Rahamäärä +nn,nn €
4. Asiakkaalle lähetetään lasku (uudella jäännössummalla eli Maksamatta osuus), jossa muuttunut Summa -tieto näkyy laskupohjan Pankkisiirto -osassa


Laskun haku käsittelyä varten
Maksut ja suoritukset -osion tiliöinnit
Suoritusten lisääminen tiliöintitileille
Mallitili erillisestä kuittaustilistä

Lasku esimerkki 5

Laskut –näkymän hakulistauksen avulla pääsee hakemaan aiemman Hyvityslaskun, joka halutaan poistaa kokonaan

Voi olla tarve poistaa hyvityslasku kokonaan, vaikka normaalisti ei Hyvityslaskua tulisikaan poistaa
- Esim. aiheeton Hyvityslasku luotu vahingossa

Esimerkki hyvityslaskun poistaminen asiakkaalta tehdään

1. Haetaan ko. Hyvityslaskun tiedot Laskut –listauksen kautta
2. Avataan ko. Hyvityslaskun tiedot Numero –sarakkeen numero -linkkiä klikkaamalla
3. Poistetaan Hyvityslaskun Maksut ja suoritukset -tiliöinneistä kaikki tiliöinnit
- Klikkaamalla yksitellen rivien lopussa näkyvää ympyröityä X -ikonia
4. Poistetaan Hyvityslaskun kaikki Tuoterivit
- Klikkaamalla yksitellen rivien lopussa näkyvää ympyröityä X -ikonia

5. Palataan hakemaan ko. alkuperäisen laskun tiedot Laskut –listauksen kautta (Laskunro näkyy Hyvityslaskun yläosan tiedoissa)
6. Avataan ko. alkuperäisen laskun tiedot Numero –sarakkeen numero -linkkiä klikkaamalla
7. Poistetaan ko. alkuperäiseltä laskulta liitos hyvityslaskuun Poista hyvityslasku-liitos –painiketta klikkaamalla (lomakkeen alaosassa)

Haetaan Hyvityslasku -hakukriteerillä listaukselle
Poistetaan Tiliöinnit ja Tuoterivit hyvityslaskulta
Hyvityslaskun yläosassa näkyvä alkuperäinen Laskunro
Alkuperäisellä laskulla näkyvä Poista hyvityslasku-liitos -painike

Tiliöintien muokkaus esimerkkejä

Tiliöinnin käsittely -valikossa näkyvät Tilien/Tiliöintien numerot ja nimet määritellään Asetukset / Tilit näkymässä

Esim. 1: Maksumuistutuksen lisämaksun kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Maksettu 50,00 €, Lasku 45,00 €, Maksumuistutus 5,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +50,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -45,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Muistutusmaksu-tilille (T) -5,00 €

Esim. 2: Maksamattoman Maksumuistutuksen kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Maksettu 45,00 €, Lasku 45,00 € + 5,00 € Maksumuistutus kirjataan
- Pankkitilille (S) +45,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -50,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Muistutusmaksu-tilille (T) +5,00 €

Esim. 3: Liian vähän maksetun summan kirjaaminen laskun tiliöinteihin ja uusi lasku:
- Maksettu 35,00 €, Lasku 50,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +35,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -35,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Maksamatta summaksi jää 15,00 €
- ko. lasku lähetetään uudelleen asiakkaalle (Pankkisiirto-osassa näkyy Maksamatta summa)

Esim. 4: Liian vähän maksetun summan kirjaaminen laskun tiliöinteihin ja laskun kuittaaminen maksetuksi:
- Maksettu 35,00 €, Lasku 50,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +35,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -50,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Alennus -tilille (T) +15,00 € (tai Luottotappio -tilille jos loppuosaa ei haluta periä asiakkaalta)

Esim. 5a: Liian suuren summan kirjaaminen ja maksu takaisin asiakkaalle:
- Asiakas maksanut 80,00 €, vaikka Lasku oli 50,00 € korjataan
- Pankkitilille (S) +80,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -50,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Pankki-/Kulu-/Oikaisutililtä (T) -30,00 € (tili määräytyy tilitston mukaisesti)
- Kirjanpidossa (esim. tilitsto) maksetaan takaisin asiakkaan tilille +30,00 €

Esim. 5b: Kahdesti maksetun summan kirjaaminen ja ylimääräinen maksu takaisin asiakkaalle:
- Asiakas maksanut yhteensä 80,00 €, vaikka Lasku oli 40,00 € korjataan
- Pankkitilille (S) +80,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -40,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Pankki-/Kulu-/Oikaisutililtä (T) -40,00 € (tili määräytyy tilitston mukaisesti)
- Kirjanpidossa (esim. tilitsto) maksetaan takaisin asiakkaan tilille +40,00 €

Esim. 5c: Laskun osittaisen maksun kirjaaminen ja loppuosan maksu takaisin asiakkaalle.
- Kun asiakas on maksanut koko laskun 103,00 €, mutta peruutuksen jälkeen laskutetaan vain jo jaetut lehdet 9,00 €:
- Pankkitilille (S) +103,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -94,00 €
- Pankki-/Kulu-/Oikaisutililtä (T) -9,00 € (tili määräytyy tilitston mukaisesti)
- Kirjanpidossa (esim. tilitsto) maksetaan takaisin asiakkaan tilille +9,00 €

Esim. 5d: Koko laskun takaisinmaksun kirjaaminen ja maksu takaisin asiakkaalle:
- Asiakas maksanut 100,00 €, mutta esim. peruuttaakin koko tilauksen
- Tehdään hyvityslasku koko laskusta (ohje ylempänä kohdassa Hyvityslaskun luonti ja poistaminen)
- Pankkitilillä näkyy Suoritus +100,00 €
- Kirjanpidossa (esim. tilitsto) maksetaan takaisin asiakkaan tilille -100,00 €
- Hyvityslasku on kuitannut laskun maksetuksi palvelussa (Maksettu 0,00 €)

Esim. 6: Osahyvityksen kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Alkuperäinen lasku 100,00 €, josta sovittu maksettavaksi 80,00 € kirjataan
- Pankkia vastaava Kuittaustili (S) 20,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -20,00 € (kuittaa hyvityksen laskulta maksetuksi)
- Maksamatta summaksi jää 80,00 €
- ko. lasku lähetetään uudelleen asiakkaalle (Pankkisiirto-osassa näkyy Maksamatta summa)

Esim. 7: Osasuorituksen kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Alkuperäinen lasku 100,00 €, josta maksettu vain 80,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +80,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -80,00 € (kuittaa osasuorituksen laskulta maksetuksi)
- Maksamatta summaksi jää 20,00 €

Tiliöinnin lisääminen laskulle
Aiemman tiliöinnin käsittely
Tiliöintitilit määritellään asetuksissa

Tiliöintien muokkaus esimerkit jatkuu

Esim. 8: (kokonaan) Maksamatta jääneen laskun kirjaaminen:
- Asiakkaan alkuperäinen Lasku oli 50 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +0,00 €
- Myyntisaamisiin (K) -50,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Luottotappiot (T) +50,00 €

Esim. 9: Paytrail provision kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Asiakas maksanut 50,00 €, mutta Paytrail tilittänyt 48,50 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +48,50 €
- Myyntisaamisiin (K) -50,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Pankkikulutililtä (T) +1,50 €

Esim. 10: Useampi (erilliset laskut) maksettu yhdellä laskulla ja niiden kirjaaminen yksittäisten laskujen tiliöinteihin:
- Esim. Lasku1 100,00 / Lasku2 50,00 / Lasku3 150,00
- Lasku1:lle 300,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) +300,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -100,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)
- Siirto-/Kuittaustilille (T) -50,00 € (Lasku2)
- Siirto-/Kuittaustilille (T) -150,00 € (Lasku3)

- Lasku2:lle 50,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) 0,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -50,00 €
- Siirto-/Kuittaustilille (S) 50,00 €

- Lasku3:lle 150,00 € kirjataan
- Pankkitilille (S) 0,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -150,00 €
- Siirto-/Kuittaustilille (S) 150,00 €

Esim. 11: Ennakkomaksun kirjaaminen laskun tiliöinteihin:
- Maksettu 65,00 €, tulossa olevasta Laskusta kirjataan (sallittua vain saman kuukauden aikana)
- Kuittaustilille (S) +65,00 €
- Tilausmyyntisaamiset (K) -65,00 € (kuittaa laskun maksetuksi)

Malli Esimerkin 11 korjauksesta

Raportit –näkymän

Tarkistusraportit / Laskujen pikatiliöintivirheet –raporttipohjaan ajetaan automaattisesti tiliöintitiedot nopeaa raportointia varten
- Samassa yhteydessä tarkistetaan tiliöintien oikeellisuus ja virheet kirjataan laskulle
- Virheelliset laskut saa haettua tämän raportin avulla ja niiden tiliöinnit tulisi korjata ennen kirjanpitoraporttien ottamista (esim. Reskontraluettelo)

Tiliöintivirhe voi liittyä esim. ’ennakkomaksuun’, jossa asiakas on maksanut suorituksen pankkitilille ennen alkup. laskun luontia
- jolloin Laskun päivä on ’suurempi’ kuin Suorituksen kirjauspäivä esim. Laskun päivä 05.03.2022 ja Suorituspäivä 28.02.2022

Tiliöinnit tulee korjata laskulle muuttamalla
- Laskun tiedot / Laskun päivä –kentän päiväys samaksi kuin saapuneen Suorituksen kirjauspäivä
- ja Tallenna

Laskujen pikatiliöintivirheet -raporttipainike
Esim. 11 virheet raportilla
Laskun päivän muutos ja päivitys tiliöinteihin
Kuittaus onnistuneesta muutoksesta
taiktilaus