TaikaTuki
Alennuksen lisääminen asiakkaalle

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot - näkymä

Ohjekuva

3. Asiakaskortin tarkemmat tiedot

Ohjekuva

4. Tallennuksen jälkeinen näkymä

Ohjekuva
Asiakkaan haku postituslistalta

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2.Postitusten haku - välilehden näkymä

Ohjekuva

3.Postituslista asiakkaan tiedoilla

Ohjekuva
Asiakkaan lisääminen

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan yhteystiedot

Ohjekuva

3. Asiakkaan muut tiedot mm.Laskutustiedot

Ohjekuva

4. Koonti

Ohjekuva
Tilauksella eri maksaja

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot ja tilaukset

Ohjekuva

3. Avatun tilauksen tiedot

Ohjekuva

4. Hae maksajaa - näkymä

Ohjekuva

5. Lisää maksaja - näkymä

Ohjekuva

6. Koonti tilauksen näkymästä

Ohjekuva
Hyvityslasku asiakkaalle

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Etusivunäkymän haku

Ohjekuva

3. Laskut - välilehden haku

Ohjekuva

4. Laskut - välilehden hakutulos

Ohjekuva

5. Laskunäkymä

Ohjekuva

6. Hyvityslaskun luonnin vahvistus

Ohjekuva
Hyvityslaskuliitoksen poisto

1. Etusivunäkymä -Hae alkuperäinen lasku

Ohjekuva

2. Alkuperäisen laskun - näkymä

Ohjekuva

3. Näkymä hyvityslaskuliitoksen poiston jälkeen

Ohjekuva

4. Etusivunäkymä -Hae hyvityslasku

Ohjekuva

5. Hyvityslaskun poisto - ensimmäinen vaihe

Ohjekuva

6. Hyvityslaskun poisto -toinen vaihe

Ohjekuva

7. Hyvityslaskun poisto - viimeinen vaihe

Ohjekuva
Jakelun keskeytys

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakaskorttinäkymä

Ohjekuva

3. Asiakaskortin tarkemmat tiedot

Ohjekuva
Katkaisukäsittely

Huomioi, että tilaus on katkaistu ennen katkaisukäsittelyn toimenpiteitä. Katso Tilauksen katkaisu pikaohjeista tai manuaalistamme:
OHJE: Tilauksen katkaisu

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakaskorttinäkymä

Ohjekuva

3. Asiakaskortin tarkemmat tiedot

Ohjekuva

4. Tilauksen katkaisutoimet

Ohjekuva

5. Katkaisukäsittelyn suoritus

Ohjekuva
Laskun toimitustapa

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakaskorttinäkymä

Ohjekuva

3. Asiakaskortin tarkemmat tiedot

Ohjekuva

4. Laskun toimitustavan valinta

Ohjekuva
Laskun uudelleenlähetys

1. Laskut - välilehden näkymä

Ohjekuva

2. Haetun laskun valitseminen

Ohjekuva

3. Laskun uudelleenlähetys laskun alkuperäisillä tiedoilla

Ohjekuva

4. Laskun uudelleenlähetys uusilla tiedoilla. (esim.toimitustavan muutos tai päivämäärien muutos)

Ohjekuva
Laskutuspyynnön muokkaus

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot - näkymä

Ohjekuva

3. Tilauksen tiedot - näkymä

Ohjekuva

4. Laskutuspyynnön muokkaus - näkymä (Jos hintaa muutetaan, muista laskea veroton yksikköhinta uudelleen)

Ohjekuva
Maksumuistutusten haku ja luonti

1. Laskut välilehden - näkymä

Ohjekuva

2. Laskut välilehden - näkymä

Ohjekuva

3. Maksumuistutusten valinta, joko yksitellen tai kaikki kerrallaan

Ohjekuva

4. Varmistus Maksumuistutusten luonnista

Ohjekuva
Ilmoitusvarauslomakkeen pelkistäminen

1. Oman profiilin asetukset etusivun oikeassa ylänurkassa

Ohjekuva

2. Pelkistetyn varauslomakkeen käyttöönotto

Ohjekuva
Postitus

1. Postituslista

Ohjekuva

2. Postitusten tiedot välilehti

Ohjekuva

3. Postitusten tietojen lisääminen

Ohjekuva

4. Irtonumeroiden hakeminen ja lisääminen

Ohjekuva

5. Irtonumeroiden tallennus ja näkymä virheellisestä rivistä

Ohjekuva

6. Peittojakelun lisääminen postitukseen

Ohjekuva
Suorituksen liittäminen

1. Miksi suoritus lisätään manuaalisesti?

Ohjekuva

2. Laskun hakeminen

Ohjekuva

3. Avattu lasku, jonka kautta suoritus lisätään

Ohjekuva

4. Suorituksen tietojen täydentäminen.

Ohjekuva
Tilauksen lisääminen

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Tilauksen lisääminen

Ohjekuva

3. Tilaustietojen täydentäminen

Ohjekuva

4. Hinta- ja maksutietojen täydentäminen

Ohjekuva
Tilauksen katkaisu

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot - näkymä

Ohjekuva

3. Tilaustiedot

Ohjekuva

4. Tilauksen katkaisun tallennus

Ohjekuva
Tilausjakson pidentäminen

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot - näkymä

Ohjekuva

3. Tilaustiedot

Ohjekuva
Tuleva osoitteenmuutos

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakkaan tiedot - näkymä

Ohjekuva

3. Osoitteenmuutoksetn asettaminen

Ohjekuva
Virheellisen suorituksen tiliöinti

1. Suoritukset - välilehti ja virhehaku

Ohjekuva

2. Virhehaun listaus ja Infokentän merkitys

Ohjekuva

3. Laskun valinta

Ohjekuva

4. Laskunäkymä

Ohjekuva

5. Suorituksen liittäminen

Ohjekuva

6. Suorituksen käsittely ja tiliöinti

Ohjekuva

7. Valmis tiliöinti

Ohjekuva
Väliaikainen osoitteenmuutos

1. Etusivunäkymä

Ohjekuva

2. Asiakaskorttinäkymä

Ohjekuva

3. Väliaikainen osoite - valikko ja täydennettävät kentät

Ohjekuva