TaikaTuki
Haut
Pääkuva
Haut –välilehdellä voidaan tehdä erilaisia hakuja asiakaskortin kenttien ja/tai tilaustietojen avulla

Haut

Haku –välilehtien kautta voidaan haettavia tietoja rajata
-Asiakashakuihin
-Tilaushakuihin

Asiakastietoja voidaan hakea asiakaskortilla käytössä olevien kenttien avulla ja aktivoimalla Hae vain asiakkaista huomioimatta tilauksia –valinta jättää tilauksiin liittyvät hakukriteerit huomioimatta

Vain valittujen kriteerien mukaiset asiakas-/tilaustiedot listauksiin haetaan
- aktivoimalla eri markkinointikieltoja
- aktivoimalla eri tuotehintojen rajauksia
- aktivoimalla eri spostia, tuotetyyppiä ja tilauksia koskevia lisärajauksia

Aktivoimalla eri markkinointikieltoja haetaan hakulistauksiin vain valittujen kriteerien mukaiset asiakas-/tilaustiedot

Hakutulokset voidaan listaukselta siirtää Leikepöydälle jatkokäsittelyä varten
- Lisää tilaajat leikepöydälle –painikkeesta
- Lisää maksajat leikepöydälle –painikkeesta

Hakutuloslistaukset voi viedä suoraan myös Excel-taulukkoon jatkokäsittelyä varten aktivoimalla Tee Excel laajoilla/rajatuilla tiedoilla –valinta ennen Hae -painikkeen klikkausta

Asiakashaku ja Tilaushaku -ehdot
Asiakashaussa käytettäviä mallikenttiä
Hakulistaus ja sen Leikepöydälle siirtotoiminnot

Valmiit haut

Haut –välilehdellä voidaan tehdä myös erilaisia valmiita hakuja Näytä valmiita haut –painikkeen kautta

Valmiita hakulistauksia voidaan hyödyntää esim. markkinoinnissa eri kohderyhmille (soitto- ja spostilistat)

Yläosan hakukriteereitä muuttamalla voidaan vaikuttaa myös Valmiiden hakujen hakulistauksiin valittujen kriteerien mukaisesti
- Esim. Katkaisun syy –valikosta voi valita yhden tai useamman (ctrl –painikkeen käyttö valintaklikkauksen yhteydessä) ehdon, joka poissulkee valitut hakutuloslistaukselta
- Ko. valikon vaihtoehdot määritellään Asetukset / Muut asetukset -näkymässä

Muutamissa hakutuloksien listauksissa ilmenee hitautta suuren tietomäärän takia esim.
- Uudet tilaukset ( edellisestä tilauksesta samasta lehdestä väh. 14 vrk) –pohja
- Tuotetta vaihtaneet (Paperi->Digi tai Digi->Paperi) (edellinen tilaus samassa lehdessä 14 vrk sisällä) –pohja

Valmiita (oletus)hakupohjia
Katkaisun syy -valikon vaihtoehtomalleja

Esimerkki valmiista hausta

Tilausten kulku päättynyt aikavälillä (määräaikainen tai katkaistu kestotilaus) on käytettävissä entisten tilaajien sähköpostimarkkinointilistana

Hakukriteereinä mm.

- Tilaajat, joiden viimeisin tilaus on päättynyt aikavälillä x–y (tästä päivästä 4 vuotta taaksepäin)

- Ei estoa sähköpostimarkkinoinnille

- Sähköpostiosoite löytyy

- Mahdollisuus estää tiettyjen peruutussyiden nouseminen listalle
- ESTE: Yrityksen/yhteisön toiminta päättyy
- ESTE: Sairas
- ESTE: Kuollut

- Jokaiselle lehdelle/Tuoteryhmälle voi tulostaa oman listan

- Haku voi koskea automaattisesti ajanjaksoa 4 vuotta sitten – tämä päivä (esim. 20.2.2017–19.2.2021), mutta päiviä pitää pystyä muuttamaan tarvittaessa

- Hakuehdot tarkastetaan ja muutetaan tarpeen mukaan ja lopuksi klikataan uudelleen Hae -painiketta

Valmiit haut -painike ja oletuspohjan valinta
Valmiin haun hakukriteerit, joita voi muuttaa
Esimerkkitaulukko valmiista hausta
taiktilaus