TaikaTuki
Laskutus
Pääkuva
Laskutus –välilehdellä käsitellään laskutuspyynnöistä luotavat laskut Tilauksista ja Ilmoituksista

Yleistä laskutusajosta

Laskutus –välilehdellä käsitellään laskutuspyynnöistä luotavat laskut Tilauksista ja Ilmoituksista


Laskutuspyyntöjä voidaan tarkastella ennen niiden muodostamista varsinaiseksi laskuiksi


Rajaavia hakukriteereitä voi aktivoida tarpeen mukaan mm.
-Vain ajopäivä, joka tuo vain laskutuspyynnöt jotka saa luoda ajopäivänä
-Yksittäiset laskut, jotka luodaan Koontilasku –määrityksestä huolimatta


Laskutuspyyntöjen listaus aloitetaan lisäämällä tarvittavat hakukriteerit ja klikkaamalla Hae laskutuspyynnöt –painiketta


Varsinainen laskutusajo tehdään klikkaamalla Suorita laskutusajo –painiketta, joka näytetään hakulistauksen suorittamisen jälkeen.
Laskutusajo voidaan myös automatisoida tapahtuvaksi tiettynä päivänä/ajankohtana.


Palvelussa on mahdollista aktivoida erilaisia laskupohjia
- Esim. vanhemmat lehtien lukijat ovat tottuneet perinteiseen pankkisiirtolomakkeen laskupohjaan
- Ja kuluttaja-asiakkaille tiedotetaan pankkiin lähetetyistä Suoramaksuista laskulomakkeen lisätiedoissa

Tilausten haku
Ilmoitusten haku

Laskutusajon tarkastaminen

Laskutuspyyntöjen listaus aloitetaan lisäämällä tarvittavat hakukriteerit ja klikkaamalla Hae laskutuspyynnöt –painiketta

Hakutuloslistauksen yläpuolella näkyy yhteenvetotiedot löytyneistä ja mahdollisista virheellisistä laskutuspyynnöistä

Esikatselu laskutuksesta -valinnan ollessa aktivoituna haetaan laskujen tiedot listalle, mutta niistä ei vielä tehdä varsinaisia laskuja tietokantaan

Listauksella näkyy punaisella mahdolliset virheelliset tiedot, jotka tulee korjata manuaalisesti asiakastietoihin ennen varsinaisen ajon suorittamista
- esim. puuttuvat KIRJE / katuosoitteet, SÄHKÖPOSTI / spostiosoitteet jne.

Varsinainen laskutusajo tehdään
- Poistamalla valinta Esikatselu laskutuksesta -kentästä
- klikkaamalla Suorita laskutusajo –painiketta

Laskutusajossa luotavat laskut ja mahdolliset virheet
taiktilaus