TaikaTuki
Tilaus
Pääkuva
Asiakastietojen Tilaukset -osioon pääsee klikkaamalla ensin Etusivun hakulistauksen Asiakasnumeroa, jonka jälkeen voi lisätä uuden tai muokata vanhaa tilausta

Tilauslomake ja koontitiedot

Asiakastiedot -näkymässä listatuista ja sen Tilaukset -osiossa valitun yksittäisen tilauksen tietoja pääsee muokkaamaan/poistamaan tilaukseen liittyviä
-Lehden tietoja (esim. tilauksen Katkaisun syyn)
-Hinta- ja maksutietoja (tilaushetkellä kiinnitetyn tuotteen hinta)
-Laskutietoja
-Tilaaja ja Maksaja tietoja
-Laskutuspyyntöjä, joiden kautta tilaus laskutetaan


Tarvittaessa voi Laskea tilauskohtaisesti syötetyn alennusprosentin mukaisen uuden Verollisen summan ja Tallentaa muutetut tiedot laskutuspyyntöön

Tilauksen Tilaajan ja muun Maksajan tietoja voi lisätä ja muuttaa

Yksittäistä tilausta voi jatkaa vastaavilla tiedoilla Jatka tilausta -painikkeesta

Yksittäisen tilauksen voi myös poistaa Poista tilaus -painikkeella


Asiakastiedot -näkymässä listatuista ja sen Tilaukset -osion tilauksen nimestä valitun yksittäisen tilauksen
Laskutuspyyntöjä pääsee lisäämään/muokkaamaan
-Kynä –ikonista
-Lisää laskutuspyyntö –painikkeesta


Laskutuspyyntöä voi muokata vain ennen varsinaisen laskun luomista esim. Hinta-tietoja klikkaamalla
-Laske veroton verollisesta -painiketta
-Laske verollinen verottomasta -painiketta

Laskutuspyynnöstä voi luoda asiakkaalle laskun/kuitin Tee laskutuspyynnöstä lasku –painikkeen kautta

Alapuolelle avautuvalle lomakkeelle näytetään tilauksen luonnin yhteydessä määritetyt hintatiedot, joita voi tarvittaessa muuttaa (esim. lisätä Alennusprosentin ja Laskea sen mukaisen uuden Verollisen summan) ja Tallentaa muutetut tiedot Laskutuspyyntöön

Tarvittaessa voi vielä tässäkin vaiheessa lisätä yksittäiselle laskulle ja sen tuoteriville tulostuvaa lisätietoa.
Lisätiedot tuoteriville –kentässä annetaan asiakkaan laskulle näkyviin haluttavat tiedot
- Ne voidaan myös tallentaa Lisää vakiotekstiksi –painikkeesta ja käyttää jatkossakin
- Tallennettujen listaus avautuu Tuoterivin vakiotekstit –painikkeesta ja Valitse –painikkeesta klikkaamalla kopioituu ko. teksti kenttään, jossa sitä voi tarvittaessa vielä muokata
- Poista –painikkeesta tallennettu viesti poistuu käytöstä

Tilauslomake ja koontitiedot
Tilauksen laskutuspyyntö -näkymä

Tilauksen ja laskun muuttaminen

Asiakkaan voimassa olevaa tilausta voidaan tarvittaessa muuttaa
- Esim. asiakas on maksanut epähuomiossa laskun kahteen kertaan

Voimassa oleva tilaus avataan asiakkaan koontisivun Tilaukset –osion Tilauksen nimi –linkistä klikkaamalla

Tilauksen Tilaustiedot –osiossa muutetaan/siirretään tilauksen alkuperäinen Loppuaika ylimääräisen maksuosuuden verran eteenpäin (esim. 3 kk Määräaikaistilauksen lasku maksettu kahteen kertaan, jolloin Loppuaikaa muutetaan 16.04.2021 -> 16.07.2021)

Tilauksen alkuperäinen lasku on myös päivitettävä samalla kertaa
- Hakemalla se Laskut –listauksen kautta muokattavaksi
- Lisäämällä laskun Tuotteet –osioon jatkettavan ajanjakson tuoterivi Lisää tuote –painikkeesta
- Tallentamalla muutokset ja
- Liittämällä asiakkaan maksama (tupla)suoritus Myynnit ja suoritukset -osiossa Liitä suoritus –painikkeen kautta

Tilausjakson pidentäminen
Tuoterivin lisääminen laskulle
Suorituksen liittäminen laskulle

Tilauksen katkaisu maksamattomana

Asiakkaan voimassa oleva tilaus, jota ei ole Maksumuistutuksista huolimatta maksettu, voidaan tarvittaessa katkaista ja muodostaa uusi lasku jo toimitetuista lehdistä.

Voimassa oleva tilaus avataan asiakkaan koontisivun Tilaukset –osion Tilauksen nimi –linkistä klikkaamalla
- Tilauksen alaosasta löytyvää Katkaisukäsittely –painiketta, jolloin avautuu uusi popup-ikkuna
(näkyy vain jos tilauksella on Hinta/Laskutuspyyntö olemassa)

Lomakkeelle täydennetään
- Katkaisutiedot - Katkaisupäivä ja Katkaisun syy –tiedot
- Avoimet Laskut – Listaus laskuista, joista aktivoidaan tilaukseen liittyvä maksamaton lasku käsittelyyn
- Laskun tiedot toimitetuista tuotteista – aktivoimalla Luo lasku toimitetuista tuotteista –toiminto, joka laskee yksittäisen lehden hinnan jakamalla Tilaustuotteen Hinnan tilauksen Alkupäivän ja Katkaisupäivän väliin jäävien julkaisujen (kpl) määrällä
- Muokkaamalla tarvittaessa Tuote ja Lisätiedot ja Laskun viesti –kenttien oletustekstejä.

Suorita katkaisun käsittelytoimet –painikkeesta suoritetaan varsinaiset toimenpiteet
- Tilaus katkaistaan
- Alkup. avoin lasku Hyvitetään
- Uusi lasku muodostetaan (Perintäkiellolla)

Katkaisukäsittely -painike tilauslomakkeen alaosassa
Käsittelyn automatisoitujen toimintojen käyttämät oletustiedot
taiktilaus